334- مجتمع سنگ آهن چناره 

خدمات شرکت مهندسين مشاور پولاد:

 

(سیویل و سازه، معماری، مکانیک و برق و ابزار دقیق)

 

  • طراحی های مقدماتی

  • طراحی های تفضیلی

  • راه اندازی مجتمع سنگ آهک چناره با ظرفیت تولید 700.000 تن در سال