ايران خودرو

 

ايران خودرو سازه ( بدنه سازی پژوه 206)

 

سالن بدنه سازی پژو 206 به مساحت 30600 متر مربع ، در دو طبقه که در 3 فاز طراحی و اجرا شد.

شرح خدمات پولاد :

  • طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی

  • طراحی ساختمانهای اداری و صنعتی

  • نظارت 

سال : 1381