گندله سازی اردکان  

يزد، اردکان، گندله سازی

خدمات مهندسين مشاور پولاد :

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

 • بازنگری طراحی های پروسس

 • بازنگری طراحی های مقدماتی

 • بازنگری طراحی های تفضیلی

 • بازنگری مهندسی تجهیزات

 • انتخاب پیمانکاران (برگزاری مناقصه و ارزیابی)

خدمات ساخت و نظارت شامل:

 • نظارت بر ساخت

 • نظارت بر نصب

خدمات نظارت بر تست و  گارانتی شامل :

 • نظارت بر تست عملکردی

 • نظارت بر نصب و راه اندازی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مشاور صنعتی شامل :

 • ارائه خدمات مشاوره ای فنی-مهندسی

 • بررسی و تایید مدارک تهیه شده توسط کنسرسیوم و مشاوران دیگر

 • تکمیل و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت (MIS)

مجری خارجی:

 

کنسرسیومی مرکب از شرکت های:

 

 

نام شرکت شرح سرويس ها و خدمات
Kobe Steel Ltd

 • طراحی و تکنولوگ کل طرح و تامین کننده تجهیزات وماشین آلات اصلی
 • نظارت بر عملیت اجرایی پروژه
ABB, Industries

 • طراحی تامین کننده تجهیزات برقی، ابزار دقیق
 • طراح و برنامه ریز سیستم اطلاعات جامع مدیریتی (MIS) در بخش تولید

TAIM-TFG, S.A

 • طراح و تامین کننده سیستم های انتقال مواد و تجهیزات انباشت وبرداشت
Marubeni Corporation
Mitsubishi Corporation

 • فاینانس کننده

 

 

تامین کننده تجهیزات ساخت داخل:

 

پیمانکاران داخلی

 

مجری عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی:

 

پیمانکاران داخلی