گندله سازی فولاد مبارکه اصفهان

 


2- گندله سازی فولاد مبارکه  (MSC)
1383 - 1386

ا
فزایش ظرفیت گندله سازی فولاد مبارکه (از 4/6 به 6/8 میلیون تن در سال)
مشارکتی متشکل از شرکت مهندسین مشاور پولاد و شرکت HATCH(به عنوان Sub-Contractor)

نوع خدمات مهندسی ارائه شده:تهیه نقشه های Detail و کلیه خدمات فنی و مهندسی