گندله سازی فولاد خوزستان-طرح تصفيه آب

 

مجتمع فولاد اهواز (نيسکو،1/55 مليون تن در سال) - کارگاه ذوب شماره 2
  • طرح اصلاح تصفیه آب شامل:

  1. طراحی سیستم توزیع آب
  2. طراحی مخزن های ذخیره آب
  3. بازنگری، طراحی و نظارت بر بازسازی کارخانه