فولاد ايسار پارس


هرمزگان - مجتمع فولاد - ايسارپارس
  •  انباشت و برداشت

  • واحد احياء

  • واحد فولاد سازی و ريخته گری

خدمات مشاور پولاد :

  • توجیه فنی و اقتصادی

  • ارزیابی پیمانکاران

  • اصلاح و تایید ساخت، تهیه قرارداد و مدارک فنی

کارخانه ایسار پارس با ظرفیت نهایی تولیدی 4 میلیون تن در سال بیلت و اسلب طراحی خواهد شد.

در فاز اول، محصولات کارخانه شامل تقریبا 1.4 میلیون تن بیلت در سال و 8/0 میلیون تن بریکیت HBI)) است .

پیش بینی می شود که محصولات تولیدی علاوه بر فروش در بازار داخلی ، به بازارهای بین اللملی نیز صادر شوند .

شرکای سرمایه گذار در نظر دارند که یک مجتمع تولید فولاد به ظرفیت 4 میلیون تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس احداث نمایند که شامل 4 مدول DIR ، 3 کوره قوس الکتریک ، 2 ماشین ریخته گری بیلت و یک  ریخته گری اسلب باشد