404-توسعه فولاد و ذوب جنوب

 

 خوزستان - توسعه فولاد و ذوب جنوب

  • واحد فولاد سازی و ريخته گری

شرکت توسعه فولاد و ذوب جنوب در نظر دارد در استان خوزستان و در نزدیکی شهر اهواز اقدام به ساخت یک واحد فولاد سازی کند.

به همین منظور پیاده سازی یک مجتمع فولاد با ظرفیت اسمی 800.000 تن بیلت در سال، که شل مواد،و خدماتامل یک واحد کارگاه ذوب (EaF ,LF,& CCM)، واحد اکسیژن، حم تصفیه آب ، ایستگاه برق  ديگر

 

خدمات اولیه مهندسی :

  • توجیه فنی و اقتصادی

  • تهيه آسناد مناقصه

  • ارزیابی پیمانکاران اصلی

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

  • بازنگری طراحی های پروسس

  • بازنگری طراحی های مقدماتی

  • بازنگری تامین تجهیزات

  • بازنگری طراحی های تفضیلی

خدمات مهندسی نظارت بر تست و گارانتی شامل :

  • نظارت بر نصب و راه اندازی

  • نظارت بر آزمایشات عملکردی

برنامه ریزی و کنترل پروژه