فولاد سازی ميانه

 

آذربایجان شرقی، فولاد سازی میانه

 • واحد احياء و حمل مواد

 • واحد فولاد سازی و ريخته گری

تاسيسات زيربنايی شامل:

 • خط انتقال برق 230 کيلو ولت

شرکت ملی فولاد ، این مجتمع را با هدف ایجاد کارخانه فولاد سازی مشتمل بر محوطه انباشت و برداشت، انبار مواد، واحد احیاء، فولاد سازی و ریخته گری در استان آذربایجان شرقی احداث کرده است.

 • واحد جابجایی مواد با ظرفیت اسمی 1500000 تن گندله و سنگ معدن کلوخه، در سال

 • واحد های احیاء مستقیم ، فولاد سازی و ریخته گری با ظرفیت اسمی 800000 تن بیلت در سال

 • بریکت سازی با ظرفیت سالیانه  33000 تن همگی جزو تعهدات پیمانکار EPC خواهد بود.

از جمله تعهدات پیمانکارموارد زیر است:

طراحی های ، پروسس ، مقدماتی ، تفضیلی ، ساخت، تست کارخانه، حفاظت ، بسته بندی ، مارکتینگ و تحویل کل کارخانه ، ماشین آلات ، تجهیزات ،مواد و قطعات یدکی ، کارهای ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی، آموزش ، تهیه لیسانس و know-how  برای راه اندازی کارخانه

 

خدمات مشاور:

 • تهیه Tender Documents

 • ارزیابی پیمانکار اصلی

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

 • بازنگری طراحی های پروسس

 • بازنگری طراحی های مقدماتی

 • بازنگری تجهیزات

 • بازنگری طراحی های تفضیلی

 • بازنگری طراحی های غیر صنعتی

ساخت و نظارت شامل:

 • نظارت بر ساخت

 • نظارت بر نصب

نظارت بر تست و گارانتی شامل :

 • نظارت بر راه اندازی

 • نظارت بر تست عملکردی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 
 

نمای وبسایت پروژه در شبکه داخلی شرکت پولاد