خط انتقال لوله آب سفيد دشت

 

 

تاسيسات زيربنايی شامل:

  • خط انتقال لوله آب

این پروژه ازمخازن سد حلوایی گرفته می شود. خط لوله به طول 34 کیلومتر و جریان آب بالغ بر 220 لیتر در ثانیه می باشد.