مجتمع فولاد سفيددشت
چهارمحال بختياری - سفيددشت - فولادسازی
 • واحد احياء و حمل مواد

 • واحد فولاد سازی و ريخته گری

تاسيسات زيربنايی شامل:

 • خط لوله انتقال آب

 • خط انتقال برق 400 کيلوولت

 • خط انتقال گاز

شرکت ملی فولاد ، این مجتمع را با هدف ایجاد کارخانه فولاد سازی مشتمل بر محوطه انباشت و برداشت، انبار مواد، واحد احیاء، فولاد سازی و ریخته گری در استان چهارمحال بختیاری احداث کرده است.

واحد جابجایی مواد با ظرفیت اسمی 2500000 تن گندله و سنگ معدن کلوخه، در سال ( با پیش بینی افزایش تولید در آینده)

واحد های احیاء مستقیم ، فولاد سازی و ریخته گری با ظرفیت اسمی 800000 تن اسلب درسال

بریکت سازی با ظرفیت سالیانه  33000 تن همگی جزو تعهدات پیمانکار EPC خواهد بود.

طراحی های ، پروسس ، مقدماتی ، تفضیلی ، ساخت، تست کارخانه، حفاظت ، بسته بندی ، مارکتینگ و تحویل کل کارخانه ، ماشین الات ، تجهیزات ،مواد و قطعات یدکی ، کارهای ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی، اموزش ، تهیه لیسانس و know-how  برای راه اندازی کارخانه جزو تعهدات پیمانکار می باشد.

خط لوله انتقال آب :

این پروژه ازمخازن سد حلوایی گرفته می شود. خط لوله به طول 34 کیلومتر و جریان آب بالغ بر 220 لیتر در ثانیه می باشد.

خط انتقال برق 400 کیلوولت :

طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال با مشخصات  خط دو مداره ، سه باندل با ولتازنامی 400 کیلوولت ، به طول تقریبی 20 کیلومتر

 

خدمات مشاور:

 • تهیه Tender Documents

 • ارزیابی پیمانکار اصلی

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

 • بازنگری طراحی های پروسس

 • بازنگری طراحی های مقدماتی

 • بازنگری تجهیزات

 • بازنگری طراحی های تفضیلی

 • طراحی های غیر صنعتی

ساخت و نظارت شامل:

 • نظارت بر ساخت

 • نظارت بر نصب

نظارت بر تست و گارانتی شامل :

 • نظارت بر راه اندازی

 • نظارت بر تست عملکردی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

تهیه اسناد مناقصه

 

 نمای وبسایت پروژه در شبکه داخلی شرکت پولاد