411-کارخانه فولاد اسفراين

 

 

 

خدمات مشاور:

 

1- خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل:

 • بازنگری طراحی های پروسس

 • بازنگری طراحی های مقدماتی

 • بازنگری تجهیزات

 • بازنگری طراحی های تفضیلی

2- برنامه ریزی و کنترل پروژه

 


اندیشه احداث یک مجتمع آهنگری و پرس کاری در شمال شرق کشور به اواخر سالهای 1970و اوایل 1980بر می گردد. هدف اصلی از ساخت چنین کارخانه ای ایجاد استقلال و عدم وابستگی به منابع خارجی در این زمینه بوده است . در اوایل سال 1990 دولت تصمیم بر اجرای این پروژه گرفت و بنابراین احداث کارخانه با قراردادی بین سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران به عنوان مجری طرح و سازمان برنامه و بودجه به عنوان تامین کننده مالی پروژه آغاز شد. برای احداث چنین کارخانه ای مساحتی به وسعت 1320هکتار در شهر اسفراین در نظر گرفته شد. (کیلومتر 12 جاده اسفراین – بجنورد )

هدف اولیه پروژه تولید 158000تن سالیانه فورج و ریخته گری از به طور متوسط 240000تن فلز مذاب بوده است

 • کارگاه ذوب

 • کارگاه پرس

 • کارگاه آهنگری

 • مرکز آموزش فلزات

در طرح توسعه کارخانه کارگاه های دیگری اضافه خواهند شد از جمله :

 • ريختهگری پیوسته و عملیات حراتی مخصوص برای کارگاه ذوب

 • عملیات تکمیلی شامل تاب برداری و پوسته برداری

 • کارگاه ماشینکاری (برای قطعات سنگین و نیمه سنگین)

 • کارگاه عملیات حرارتی(برای قطعات سنگین و نیمه سنگین)