415 - گندله سازی سه چاهون

  • گندله سازی

یکی از طرحهاي توسعه برنامه چهارم در شركت سنگ آهن مركزي به منظوررسيدن به 12 ميليون تن توليد سنگ آهن و 800 هزار تن كلوخه و 5 ميليون تن گندله ، احداث كارخانه گندله سازي به ظرفيت 5 ميليون تن در سال در شهرستان بافق می باشد.

مجتمع گندله سازی  سه چاهون برای تولید 5 میلیون تن گندله قابل مصرف در صنایع تولید آهن به روش احیاء مستقیم میدرکس و با در نظر گرفتن 300 روز کاری به منظور تامین خوراک اولیه فرایند احیا در نظر گرفته شده است. محل احداث کارخانه در مجاورت معدن سنگ آهن چغارت ، واقع در 13 کیلومتری شمال شهرستان بافق از توابع استان یزد (115 کیلومتر از یزد) در قسمت مرکزی ایران می باشد. 

 

خدمات اولیه مهندسی :

  • توجیه فنی و اقتصادی

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

  • بازنگری طراحی های پروسس

  • بازنگری طراحی های مقدماتی

  • بازنگری تجهیزات

  • بازنگری طراحی های تفضیلی

  • انتخاب پیمانکار (تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی)

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

  

نمای وبسایت پروژه در شبکه داخلی شرکت پولاد