واحد ذوب

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
395 فولاد سازی خوزستان 1984 1.55 MTPY  
399 SMS & CCM ایسار پارس 2007 0/8 MTPY EAF, LF
404 SMS & CCM فولاد جنوب 2005 4 MTPY EAF, LF
405 SMS & CCM میانه 2007 0/8 MTPY EAF, LF
406 SMS & CCM - سفیددشت (چهارمحال بختیاری) 2007 0/8 MTPY EAF, LF
409 CCM & HSM - مبارکه 2007   BLAST FURNACE
410 SMS & CCM -کارخانه آرین سهند 2007 7 MTPY EAF, LF
411 CCM - اسفراین 2008    
413 مجتمع فولاد تربت حیدریه 2008    

سوابق فولادسازی