شهرک صنعتی شهید رجایی –آذربایجان شرقی

شرح خدمات پولاد

طراحی های تکمیلی

اصلاح طرح توسعه 300 هکتاری شهرک

سال : 1367

مدت زمان : 8 ماه