شهرک صنعتی شهید سلیمی ( 600 هکتار)

صنایع فلزی فولاد

ساخت خط تولید تجهیزات فلزی به ظرفیت 500 تن در سال

شرح خدمات پولاد

طراحی پایه (سازه ، مکانیک و برق)

طراحی تفضیلی (سازه ، مکانیک و برق)

ساخت و نظارت

سال : 1384