بخش ها


بخش های داخلی شرکت پولاد به سه دسته تقسیم بندی می شوند: مدیریت، ستادی، تخصصی

مدیریت

مدیرعامل هیئت مدیره مشاوران مدیریت کیفیت مدیران پروژه

بخش های ستادی

امور حقوقی نظارت عالی هماهنگ کنندگان پروژه آموزش
برنامه ریزی و کنترل پروژه - مهندسی صنایع مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات مالی، اداری و حسابداری و روابط عمومی

بخش های تخصصی

مکانیک جامدات سیویل و سازه برق و ابزار دقیق پروسس و تحقیق و توسعه
مکانیک سیالات تامین تجهیزات محیط زیست معماری


Login
X

اطلاعات کاربر


فقط کاربران مجاز و تعریف شده