توليد ماشين آلات و تجهيزات

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
390 صنایع فلزی پولاد 2006