ارتباط با شرکت های خارجی


نام شرکت خارجی سال وظایف مشاور در هر پروژه پروژه
1

کنسرسیوم متشکل از:

  • KLOCKNER STADLER HURTER LTD.
  • KLOCKNERINDUSTRLE-ANLAGEN GMBH.
  • J.M. VOITH AG. ST
  • SULZER ESSER WYSS (SEW)

1373

مشاور مادرو نظارت عاليه و مقيم درنصب و راه اندازي

MWPI

(Mazandaran Wood and Paper Industry)

صنایع چوب و کاغذ مازندران

2

شركتهاي BELLMER, FRITZ WERNER

1370

طراحي، انجام خدمات مهندسي فاز 1 و 2، نظارت عاليه و مقيم بر انجام عمليات ساختماني و تاسيسات زيربنايي طرح

LPC

پروژه لینترپاک بهشهر

3

شركتNIHON

1370

طبق مورد 2 + انجام خدمات مهندسي طراحي براي شركت نيهون

سیمان سفید نیریز طراحی سیویل و سازه و تاسیسات و نظارت بر نصب

4

شركت HOESCH

1370

مانند مورد3

اهواز pipe mill / خط تولید .(78 زیر پروژه )اجرا با پولادذوب و ریخته گری فولاد اهواز . تکمیل طراحی / نظارت و نصب و راه اندازی با شرکت پولاد.

5

شرکت KESTING

1366

انجام خدمات مهندسي طراحي فاز 1

ساخت بتون های پیش ساخته در بندر عباس

6

شركت DES

1364

انجام خدمات مهندسي طراحي فاز 1

7

شرکت KRUPP

1364

مشابه مورد2

8

شركتهاي SWINDELL, MITSUBISHI, SUMITOMU

1363

انجام خدمات مهندسي درطرح تكميل طراحيها واحد ذوب ، نظارت بر نصب و راه اندازي واحد گندله ‏سازي 1>

واحد شماره 1 گندله سازی اهوازتکمیل و طراحی