نوآورینوآوری در شرکت مهندسین مشاور پولاد به عنوان یک اصل شمرده می شود. استفاده از آخرین دستاوردهای جهانی در زمینه فنآوری اطلاعاتی و IT و به روز رساندن دائمی سیستم ها و نرم افزارهای عمومی و تخصصی در رشته مهندسی همیشه در دستور کار این شرکت قرار داشته و به آن عمل شده است. دانش فنی شرکت نیز بر پایه استفاده از نرم ها و استانداردهای بین المللی و استفاده از engineering tools و toolkit های پذیرفته و مورد استفاده شرکت های معتبر جهانی مبتنی می باشد. آموزش مستمر در شرکت به منظور فراگیری اصول و روش های کار و به کار گرفتن آخرین ابزارهای مهندسی به ویژه با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای جدید می باشد. شرکت پولاد، پابه پای نوآوری هایی که هر سال در تکنولوژی جهانی صورت می گیرد، خود را به روز نگه داشته و به تناسب تحولات، تغییراتی در برنامه های آموزشی خود انجام می دهد. سیستم های مهندسی دائما در حال توسعه هستند و با نو شدن روش های کار، شرکت های مهندسی باید به طور مداوم به نوسازی خود بپردازند.
Closing engineering
علاوه بر فعالیت هایی که در شرکت در راستای انجام تعهدات قراردادی مربوط به پروژه های جاری صرف می گردد، نیروی مشاور بطور همزمان به دسته بندی و آرشیو مدارکی که ممکن است در پروژه های آتی مورد استفاده قرار بگیرند، می پردازد. با تهیه closing engineering در پایان هر پروژه نتایج کار جمع بندی شده و به عنوان اطلاعات رفرنس می تواند در پروژه های بعدی مورد استفاده قرار بگیرند.
تجربیات اندوخته گذشته می توانند به موقع در طراحی، نظارت و سایرامور مهندسی مورد استفاده قرار بگیرند و در پیاده سازی کار زمان اجرا را به میزان قابل ملاحظه ای کوتاه تر و کیفیت کار را بالا ببرد. با این روش، سرعت و دقت بیشتری در کار مهندسی حاصل می شود.
Sharepoint
از جمله نوآوری های صورت گرفته در شرکت پولاد می توان مورد نرم افزار SharePoint به عنوان یک سیستم جامع اطلاعاتی نیرومند را برشمرد که بیش از 10 سال است بر روی فایل سرورهای شبکه دفتر مرکزی شرکت نصب شده و مورد استفاده است. علاوه بر ایجاد دیتابیس هایی برای نگهداری و مراجعات کلیه مدارک ورودی و خروجی و استانداردهای مهندسی مورد استفاده در این سیستم، انواع فرم های طراحی، بررسی مدارک، بازرسی، و غیره در همین فضا طراحی و نگهداری می شود و دستور کار و گردش اطلاعات درون سازمانی نیز به واسطه امکانات درون این نرم افزارها به صورت اتوماتیک و paperless انجام می شود. برای کلیه فعالیت های مهندسی چک لیست هایی طراحی شده که مهندسان شرکت طبق مواردی که در این لیست ها پیش بینی شده و مراجع و منابع از پیش تعریف شده فعالیت های خود را انجام می دهند .
Workflow
فرم دستور کار (work order) از طرف مدیر پروژه و از طریق workflow ، با توجه به نوع وظیفه که قبلا در SharePoint طراحی شده به دپارتمان های تخصصی به طور خودکار ارسال می شود. اتوماتیزه کردن سیستم کدینگ نامه ها، مدارک و تجهیزات که به طور معمول قسمتی از coordination procedure را تشکیل می دهد نیز از جمله نوآوری های صورت گرفته در شرکت پولاد است.
Coding
در برنامه هایی که برای کدینگ طراحی شده، با ورود اطلاعات اصلی مدرک، کد به صورت خودکار ساخته می شود و با ورود کد مدرک، اطلاعات اصلی مدرک بازگشایی (decode) می شود. در چک لیست ها، فرم های نامه های ورودی و خروجی و سایر فرم های الکترونیکی شرکت نیز از همین روش برای کدگذاری و کد گشایی مدارک استفاده شده است.

Man-hour estimation
یکی از دستاوردهای شرکت پولاد استفاده از man-hour estimation به عنوان یک معیار شناخته شده جهانی به جای سایر روش های غیر استاندارد می باشد که با همراهی شرکت های مختلف در صنایع فولاد به کار گرفته است.


Double-click on video for full size view