خدمات شرکت مهندسین مشاور پولاد عمدتا در زمینه های زیر می باشد:

گندله سازی Pelletizing plant design تخصص ما است.خط مشی شرکت مهندسین مشاور پولاد بر این است که پس از حضور شرکت های صاحب تکنولوژی قدرتمند بینالمللی در پروژه های تعریف شده در کشور، به همکاری با شرکتهای مذکور و بهره وری از سرمایههای مالی و فکری اقدام نماید. همانگونه که از ابتدای تاسیس این شرکت، نه تنها همکاری با شرکتهای بینالمللی نظیر HATCH، KOBEH-STEEL، HOESCH، BATEMAN، TESSAG، LURGI/OUTOTEC، MECON-ESSAR و غیره آزموده شده است بلکه به عنوان Trusted Co. این سازمان ها در سطوح بین المللی معرفی گردیده ایم. در این راستا شرکت مهندسین مشاور پولاد از حدود 25 سال پیش با ایجاد و گسترش سیستم های یکپارچه اطلاعاتی و فراهم آوردن ارتباط مستحکمی میان دپارتمانهای فنی و تکنولوژی IT، بر اساس اخلاق حرفهای مهندسی (Ethics)، سرمایهگذاریهای ارزشمندی را انجام داده است و جزو معدود سازمان هایی است که جهت همکاری با شرکای خارجی در دوران پساتحریم، موفق به پیاده سازی IT مهندسی گردیده است; و امروزه میتوانیم به جرات مدعی باشیم این دستاورد (بانک اطلاعاتی گسترده و جامع با قابلیت دسترسی سریع به مدارک فنی، تکنولوژیکی) ما را از سایر سازمان های فعالان در این حوزه متمایز نموده است.