این شرکت مفتخر است که با توجه به شرایط اخیر بیماری کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی با ایجاد زیرساخت های لازم شرایط دور کاری را برای همکاران مهیا نموده و با برگزاری جلسات آنلاین و ایجاد دسترسی های لازم به نفرات برای ایجاد ارتباط با آرشیو مدارک مورد نیاز، تعهدات خود را در پروژه های فعال شرکت انجام دهد.